TĂźrk Hava Kuvvetleri

komutanlýðýn adý: Tßrk Hava Kuvvetleri Komutanlýðý, kýsaltmasý: T.Hv.K.K)

Türk Hava Kuvvetleri (komutanlýðýn adĂ˝: Türk Hava Kuvvetleri Komutanlýðý, kĂ˝saltmasĂ˝: T.Hv.K.K), 1911 yĂ˝lĂ˝nda kurulan ve 2011 sayĂ˝mlarĂ˝na göre envanterinde 1.940 hava taÞýtĂ˝ barĂ˝ndĂ˝ran, barýÞta Türk Hava SahasĂ˝'nĂ˝ savunan, savaĂžta kara ve deniz kuvvetlerine destek veren kuvvettir. KomutanĂ˝ Orgeneral Mehmet Erten'dĂ˝r.

Konu baÞlýklarý


Tarihçe

[baĂža dön]

Türk Hava Kuvvetleri'nin AmblemiDünyanĂ˝n ilk askeri havacĂ˝lĂ˝k teĂžkilatlarĂ˝ndan biri olan Türk Hava Kuvvetlerinin tarihçesi, 1909 yĂ˝lĂ˝na kadar uzanmaktadĂ˝r. Türk ordusunda havacĂ˝lĂ˝kla ilgili ilk çalýÞmalara 1909 yĂ˝lĂ˝nda baĂžlanmýÞ, 1910 yĂ˝lĂ˝nda bu çalýÞmalar geliĂžtirilmiĂž ve Avrupa'ya bir inceleme kurulu, Paris'te toplanan UluslararasĂ˝ HavacĂ˝lĂ˝k KonferansĂ˝'na da bir heyet gönderilmiĂžtir. 1910 yĂ˝lĂ˝ sonlarĂ˝na doĂ°ru ise, artĂ˝k Türk Ordusu'nda havacĂ˝lĂ˝k konusunda kesin karar verilmiĂž ve havacĂ˝ personel yetiĂžtirilmek üzere birkaç subayĂ˝n Avrupa'ya eĂ°itime gönderilmesi öngörülmüĂžtür. Ancak, Türk Ordusu'nun yüksek komuta katĂ˝nda havacĂ˝lĂ˝k alanĂ˝nda alĂ˝nan bu önemli karara raĂ°men, ülkenin o tarihlerde içinde bulunduĂ°u mali zorluklar nedeniyle gerekli ödenek bulunamamýÞ ve 1910 yĂ˝lĂ˝nda bu emrin gereĂ°i yerine getirilememiĂžtir.


M.Þevki PaĂža Milli savunma bakĂ˝mĂ˝ndan, havacĂ˝lýðýn gelecekteki önemini gören Harbiye BakanĂ˝ Mahmut Þevket PaĂža, konuyla yakĂ˝ndan ilgilenmeye devam etmiĂž ve 28 Haziran 1911'de yapĂ˝lan sĂ˝navda en yüksek notu alan Süvari YüzbaÞý Fesa ile Ýstihkam TeĂ°men Yusuf Kenan Beyler, uçuĂž eĂ°itimi için Temmuz 1911'de Fransa'daki Bleriot FabrikasĂ˝'nĂ˝n uçuĂž okuluna gönderilmiĂžtir.


Bu geliĂžmelerin olduĂ°u sĂ˝ralarda yani 1911 yĂ˝lĂ˝nda, Kurmay Yarbay Süreyya (Ýlmen) Bey, havacĂ˝lĂ˝k teĂžkilatĂ˝nĂ˝ kurmakla görevlendirilmiĂž ve Türk Ordusunun ilk resmi havacĂ˝lĂ˝k kuruluĂžu da, Harbiye Bakanlýðý Fen KĂ˝talarĂ˝ Müstahkem Genel MüfettiĂžliĂ°inin 2'nci Ăžubesi bünyesinde "HavacĂ˝lĂ˝k Komisyonu" adĂ˝yla 1911 yĂ˝lĂ˝nda faaliyete geçirilmiĂžtir.


Ýlk Hava TeĂžkilatĂ˝mĂ˝z Böylece, günümüzdeki modern ve ileri teknolojiye sahip olan havacĂ˝lýðýn ilk temeli olarak kabul edilen, 17 AralĂ˝k 1903 tarihinde Wilbur ve Orwille Wright kardeĂžlerin ilk motorlu uçaĂ°Ă˝ sembolik anlamda da olsa havalandĂ˝rmayĂ˝ baĂžarmalarĂ˝ndan sekiz yĂ˝l sonra ve 1909-1912 yĂ˝llarĂ˝ arasĂ˝ askeri havacĂ˝lĂ˝k teĂžkilatlarĂ˝nĂ˝ kuran ABD, Fransa, Ýngiltere, Almanya, Ýtalya, Avusturya ve Rusya ile hemen hemen aynĂ˝ yĂ˝llarda Türk askeri havacĂ˝lĂ˝k teĂžkilatĂ˝ da dünya havacĂ˝lĂ˝k teĂžkilatlarĂ˝nĂ˝n ilk sĂ˝ralarĂ˝nda yerini almýÞtĂ˝r.

TeĂžkilat 

Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Karargahý

[baĂža dön]

Ankara’da konuĂžlu olan Hava Kuvvetleri Komutanlýðý KarargahĂ˝’nda Hava Kuvvetleri Kurmay BaĂžkanlýðý, BaĂžkanlĂ˝k ve Daire BaĂžkanlĂ˝klarĂ˝ bulunmaktadĂ˝r. 11. Hava UlaĂžtĂ˝rma Ana Üs Komutanlýðý ile 12. Hava UlaĂžtĂ˝rma Ana Üs Komutanlýðý doĂ°rudan Kurmay BaĂžkanlýða baĂ°lĂ˝dĂ˝r.

11. Hava UlaĂžtĂ˝rma Ana Üs Komutanlýðý, Etimesgut, Ankara

 • 211. Filo (Gezgin) - CN-235M-100 (Nakliye, Ambülans, Elektronik Harp)
 • 212. Filo (DoĂ°an) - Gulfstream IV, C-550 Citation II, C-650 Citation VII, UH-1H Iroquois VIP, CN-235M-100 VIP (VIP Özel Filo)

12. Hava UlaĂžtĂ˝rma Ana Üs Komutanlýðý, Erkilet, Kayseri

 • 221. Filo (Esen) - C-160T Transall
 • 222. Filo (Alev) - C-130B/E Hercules
 • 223. Filo - CN-235M-100

  (filo 2010 kapatildi ucaklari 125.filo ve 212.filoya gonderildi)

1. ve 2. Hava Kuvvet Komutanlýklarý

1. Hava Kuvveti Komutanlýðý

[baĂža dön]

Dosya:Tuaf we train falcons2.jpg
143.Filo'nun 20. yĂ˝lĂ˝nda 175.000 uçuĂž saati kutlamasĂ˝

221. Filo'ya baĂ°lĂ˝ bir C-160 TransallBatĂ˝ hava sahasĂ˝, karargâh merkezi EskiĂžehir'de bulunan 1. Hava Kuvveti Komutanlýðý tarafĂ˝ndan komuta edilmektedir. 1. Hava Kuvveti Komutanlýðý bünyesinde 5 Ana Jet Üssü, 1 Füze Üssü, bu üslere baĂ°lĂ˝ 4 Av-Önleme Filosu, 4 Av-BombardĂ˝man Filosu, 1 Foto/KeĂžif Filosu, 1 F-16 EĂ°itim Filosu, 1 Jet Muharebe EĂ°itim Filosu, 1 Silah ve Taktikler Filosu, 1 Havadan Erken UyarĂ˝ ve Kontrol Filosu, 1 Akrotim Filosu ve kuvvet komutanlýðýna doĂ°rudan baĂ°lĂ˝ 1 Ýrtibat ve Arama-Kurtarma Filosu bulunmaktadĂ˝r. AyrĂ˝ca, NATO/CAOC-6 karargahĂ˝na ev sahipliĂ°i yapan 1. Hava Kuvveti Komutanlýðýna baĂ°lĂ˝ yedek hava meydanlarĂ˝ (Akhisar, Dalaman, Afyon, Çorlu), radar mevzi komutanlĂ˝klarĂ˝, üslere baĂ°lĂ˝ hava savunma birlikleri ve arama-kurtarma kollarĂ˝ da bulunmaktadĂ˝r.

1. Hava Kuvvet Komutanlýðý'na baĂ°lĂ˝ Jet Üsleri ve Taktik Harp FilolarĂ˝ :

1. Ana Jet Üs Komutanlýðý, EskiĂžehir

 • 111. Filo (Panter) - F-4E/2020 Terminator
 • 112. Filo (Þeytan) - F-4E/TM Phantom II
 • 113. Filo (IÞýk) - RF-4E/TM Phantom II (Foto/KeĂžif Filosu)
 • 201. Ýrtibat ve Arama-Kurtarma Filosu (Atak) - CN-235M-100 & AS-532 Cougar Mk.1

3. Ana Jet Üs Komutanlýðý, Konya

 • 131. Filo (BarýÞ KartalĂ˝) - B-737-7ES AEW&C
 • 132. Filo (Hançer) - F-4E 2020 Terminator & F-16C/D Fighting Falcon (Silah ve Taktikler Filosu)
 • 133. Filo (Pençe) - (N)F-5A/B 2000
 • 134. Filo (Türk YĂ˝ldĂ˝zlarĂ˝) - NF-5A/B Freedom Fighter (Akrotim Filosu)
  • 3. Ana Jet Üs Komutanlýðý Arama-Kurtarma Kolu - AS-532 Cougar Mk.1

4. Ana Jet Üs Komutanlýðý, AkĂ˝ncĂ˝, Ankara

 • 141. Filo (Kurt) - F-16C/D Fighting Falcon
 • 142. Filo (Ceylan) - F-16C/D Fighting Falcon
 • 143. Öncel Filo - F-16C/D Fighting Falcon (F-16 Harbe HazĂ˝rlĂ˝k EĂ°itimi)

6. Ana Jet Üs Komutanlýðý, BandĂ˝rma

 • 161. Filo (Yarasa) - F-16C/D Fighting Falcon (Lantirn Filo)
 • 162. Filo (ZĂ˝pkĂ˝n) - F-16C/D Fighting Falcon
  • 6. Ana Jet Üs Komutanlýðý Arama-Kurtarma Kolu - AS-532 Cougar Mk.1

9. Ana Jet Üs Komutanlýðý, BalĂ˝kesir

 • 191. Filo (Kobra) - F-16C/D Fighting Falcon
 • 192. Filo (Kaplan) - F-16C/D Fighting Falcon
  • 9. Ana Jet Üs Komutanlýðý Arama-Kurtarma Kolu - AS-532 Cougar Mk.1

15. Füze Üs Komutanlýðý, Ýstanbul

2. Hava Kuvveti Komutanlýðý

[baĂža dön]

2016 yĂ˝lĂ˝nda, elde bulunan f-4'lerin yerini almasĂ˝ planlanan F-35ADoĂ°u hava sahasĂ˝, karargâh merkezi DiyarbakĂ˝r'da bulunan 2. Hava Kuvveti Komutanlýðý tarafĂ˝ndan komuta edilmektedir. 2. Hava Kuvveti Komutanlýðý bünyesinde 3 Ana Jet Üssü, 1 Tanker Üssü, bu üslere baĂ°lĂ˝ 2 Av-Önleme Filosu, 3 Av-BombardĂ˝man Filosu, 1 Foto/KeĂžif Filosu, 1 Havada YakĂ˝t Ýkmal Filosu ve kuvvet komutanlýðýna doĂ°rudan baĂ°lĂ˝ 1 Ýrtibat ve Arama-Kurtarma Filosu bulunmaktadĂ˝r. AyrĂ˝ca, 2. Hava Kuvveti Komutanlýðýna baĂ°lĂ˝ yedek hava meydanlarĂ˝ (Batman, MuĂž, AĂ°rĂ˝, Sivas, Erzurum), radar mevzi komutanlĂ˝klarĂ˝, üslere baĂ°lĂ˝ hava savunma birlikleri ve arama-kurtarma kollarĂ˝ da bulunmaktadĂ˝r.

2. Hava Kuvveti Komutanlýðýna BaĂ°lĂ˝ Jet Üsleri ve Muharebe FilolarĂ˝ :

5. Ana Jet Üs Komutanlýðý, Merzifon,

 • 151. Filo (Tunç) - F-16C/D Fighting Falcon (HARM Filosu)
 • 152. Filo (AkĂ˝ncĂ˝) - F-16C/D Fighting Falcon
  • 5. Ana Jet Üs Komutanlýðý Arama-Kurtarma Kolu (Melek) - AS-532 Cougar Mk.1

7. Ana Jet Üs Komutanlýðý, Erhaç, Malatya

 • 171. Filo (Korsan) - F-4E 2020 Terminator
 • 172. Filo (Þahin) (Son olarak F-4E Phantom II uçaklarĂ˝ ile görev yapan bu filo 2009 yĂ˝lĂ˝nda geçici olarak kapatĂ˝lmýÞtĂ˝r.)
 • 173. Filo (Þafak) - RF-4E Phantom II /RF-4E/TM Phantom II (Foto/KeĂžif Filosu)
  • 7. Ana Jet Üs Komutanlýðý Arama-Kurtarma Kolu (Burak) - AS-532 Cougar Mk.1

8. Ana Jet Üs Komutanlýðý, DiyarbakĂ˝r

 • 181. Filo (Pars) - F-16C/D Fighting Falcon (Lantirn Filo)
 • 182. Filo (Atmaca) - F-16C/D Fighting Falcon
 • 202. Ýrtibat ve Arama-Kurtarma Filosu (Þark) - CN-235M-100 & AS-532 Cougar Mk.1

10. Tanker Üs Komutanlýðý, Ýncirlik, Adana

 • 101. Tanker Filo (Asena) - KC-135R Stratotanker (Havada YakĂ˝t Ýkmal Filosu)

Insansiz Hava Araclari Üs Meydan Komutanlýðý, Batman

 • IAI Heron

 

Hava Eðitim Komutanlýðý

[baĂža dön]

Hava EĂ°itim Komutanlýðý, Türk Hava Kuvvetleri'nin bütün görevleri için gereken personel eĂ°itimini en üst seviyede saĂ°lamak ve harekât görevlerini yerine getirmekten sorumludur.
Hava EĂ°itim Komutanlýðý'na BaĂ°lĂ˝ Birimler :

2. Ana Jet Üs UçuĂž EĂ°itim Merkezi Komutanlýðý, ÇiĂ°li, Ýzmir

 • 121. Filo (ArĂ˝) - T-38A Talon (Tekamül EĂ°itim Filosu)
 • 122. Filo (Akrep) -KT-1, T-37B/C Tweet (Temel EĂ°itim Filosu-T-37B/C emekliye ayriliyor)
 • 123. Filo (Palaz) - SF-260D (BaĂžlangĂ˝ç EĂ°itim Filosu, KaklĂ˝ç'ta konuĂžludur.)
 • 124. Filo (Öncü) (ÖĂ°retmen YetiĂžtirme Standardize ve Alet Filosu)
 • 125. Filo (Azman) - CN-235M-100 & UH-1H Iroquois (UlaĂžtĂ˝rma ve Helikopter EĂ°itim Filosu)

Hava Eðitim Komutanlýðý Ýrtibat Filo, Ýzmir

 • 203. Arama Kurtarma Filo (Ege) - CN-235M-100

Hava Lisan Okulu Komutanlýðý, Gaziemir, Ýzmir
IÞýklar Askeri Hava Lisesi, Teleferik, Bursa
Hava Harp Okulu, YeĂžilköy, Ýstanbul

 • EĂ°itim KĂ˝taatĂ˝ (Serçe Kol) - T-41D Mescalero
 • Arama-Kurtarma Kolu - UH-1H Iroquois
  • Yalova Planör KampĂ˝ - SZD-50-3

Hava Sýnýf Okullarý ve Teknik Eðitim Merkezi Komutanlýðý, Gaziemir, Ýzmir
Hava Lisan Okulu Komutanlýðý, Gaziemir, Ýzmir
Hava Er EĂ°itim Tugay Komutanlýðý, Kütahya

Hava Lojistik Komutanlýðý

[baĂža dön]

Hava Lojistik Komutanlýðý, Türk Hava Kuvvetleri'nin ikmal, bakĂ˝m, ulaĂžtĂ˝rma, istihkam ve diĂ°er lojistik faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Hava Kuvvetleri tarafĂ˝ndan kullanĂ˝lan bütün silah sistemlerinin idame, iĂžletme ihtiyaçlarĂ˝nĂ˝n hesaplanmasĂ˝, temin edilmesi, faal tutulmasĂ˝, altyapĂ˝ ve tesis ihtiyaçlarĂ˝nĂ˝n karÞýlanmasĂ˝ndan sorumludur.

Hava Lojistik Komutanlýðý'na baĂ°lĂ˝ birimler :

1. Hava Ýkmal Bakým Merkezi Komutanlýðý, Eskiþehir

 • Jet uçaklarĂ˝ ile motorlarĂ˝nĂ˝n bakĂ˝m ve revizyon faaliyetlerini yürütmektedir.

2. Hava Ýkmal Bakým Merkezi Komutanlýðý, Kayseri

 • Pervaneli uçaklar ile motorlarĂ˝nĂ˝n bakĂ˝m ve revizyon faaliyetlerini yürütmektedir. AyrĂ˝ca, bu merkez yardĂ˝mcĂ˝ teçhizat ve pilotlarĂ˝n Ăžahsi teçhizatlarĂ˝nĂ˝ da üretmektedir.

3. Hava Ýkmal Bakým Merkezi Komutanlýðý, Ankara

 • Radar ve her türlü elektronik teçhizatĂ˝n bakĂ˝m ve revizyonunu yürütmektedir.

Hava Malzeme Transit Komutanlýðý, Ýstanbul

Muharip Platformlar

[baĂža dön]

Platform Üretici Görev Aktif SayĂ˝ AçĂ˝klama
Muharebe UçaklarĂ˝
F-16C/D Fighting Falcon Blok 30 ABD Türkiye Av-BombardĂ˝man 37 Öncel BarýÞ III Projesi ile modernize edilmektedir.
F-16C/D Fighting Falcon Blok 40 ABD Türkiye Av-BombardĂ˝man 101 Öncel BarýÞ III Projesi ile modernize edilmektedir.
F-16C/D Fighting Falcon Blok 50 ABD Türkiye Av-BombardĂ˝man 72 Öncel BarýÞ III Projesi ile modernize edilmektedir.
F-16C/D Fighting Falcon Blok 50+ ABD Türkiye Av-BombardĂ˝man 2 (+28) Öncel BarýÞ IV Projesi ile tedarik edilmektedir.
F-4E 2020 Terminator ABD Av-BombardĂ˝man 49 TAI tarafĂ˝ndan 54 adet uçak modernize edilmiĂžtir.
F-4E Phantom II/TM] ABD Av-Bombardýman 16 16 adeti Þimþek Projesi ile kýsmi modernizasyona tabi tutuldu
KeĂžif UçaklarĂ˝
RF-4E Phantom II/TM ABD Foto/KeĂžif 26  
Erken UyarĂ˝ UçaklarĂ˝
B-737-7ES AEW&C ABD Erken UyarĂ˝ 0 (4) Ýlk uçaĂ°Ă˝n 2012 yĂ˝lĂ˝nda hizmete girmesi planlanmaktadĂ˝r.
Tanker Uçaklar
KC-135R Stratotanker ABD Havada YakĂ˝t Ýkmali 7  
Nakliye UçaklarĂ˝
A400M Loadmaster Avrupa BirliĂ°i Türkiye AĂ°Ă˝r Nakliye 0 (10) 2013-2018 yillari arasi teslim edilecekler
C-130B/E Hercules ABD Orta Sýnýf Nakliye 13+6 Erciyes Projesi ile modernize edilmektedir.
C-160D Transall Avrupa BirliĂ°i Hafif SĂ˝nĂ˝f Nakliye 15 A400M uçaklarĂ˝nĂ˝n hizmete girmesiyle hizmet dýÞý kalacaktĂ˝r.
CN-235M-100 Ýspanya Türkiye Hafif SĂ˝nĂ˝f Nakliye 52 2 adeti Ýspanya'da, 50 adeti TUSAÞ tarafĂ˝ndan Ankara'da üretildi.
EĂ°itim UçaklarĂ˝
F-5A/B 2000 ABD Ýleri EĂ°itim 45 IAI tarafĂ˝ndan 48 adet uçak modernize edilmiĂžtir.
T-38A Talon ABD Tekamül EĂ°itim 68 55 adeti ArĂ˝ Projesi ile aviyonik modernizasyona tabi tutulmaktadĂ˝r.
KT-1T Woongbee Güney Kore Türkiye EĂ°itim 14 (40 adet 2010-2012 arasĂ˝ hizmete girecek,+15 opsiyon var) TUSAÞ tarafĂ˝ndan Ankara'da üretilecektir.
T-37B/C Tweet ABDTürkiye Temel EĂ°itim 50 Hizmet dýÞýna çĂ˝karĂ˝lmakta.
SF.260D Ýtalya Türkiye BaĂžlangĂ˝ç EĂ°itim 37 6 adeti Ýtalya'da, 34 adeti TUSAÞ tarafĂ˝ndan Ankara'da üretildi.
T-41D Mescalero ABD EĂ°itim 28 Hizmet dýÞýna çĂ˝karĂ˝lmakta.
Akrobasi UçaklarĂ˝
NF-5A/B 2000 Freedom Fighter ABD Kanada Akrobasi 16 Türk YĂ˝ldĂ˝zlarĂ˝ Filosunda görev yapmaktadĂ˝r F-5/2000 ucaklari ile degistirilmektedir.
Helikopterler
AS-532UL/AL Cougar Fransa Türkiye Genel Maksat 20 TUSAÞ tarafĂ˝ndan Ankara'da üretildi.
UH-1H Iroquois ABD Genel Maksat 19 TUSAÞ
T-129 Atak Türkiye Ýtalya SaldĂ˝rĂ˝ Helikopteri (51 adet sipariĂž, +41 adet opsiyon) TAI ve Agusta Westland tarafĂ˝ndan üretilmektedir.
ÝnsansĂ˝z Hava AraçlarĂ˝
IAI Heron Ýsrail MALE ÝHA 10 2010 yýlýnda 10 tanesi hizmete girdi.
Harpy I Ýsrail Radar Ýmha ÝHA 107
VIP Uçaklar
Gulfstream G550 ABD VIP 2
Gulfstream IV ABD VIP 1  
Citation VII ABD VIP 2  
Citation II ABD VIP & Elektronik Kalibrasyon 2
Hava Savunma Sistemleri
MIM-14B Nike Hercules ABD Yüksek Ýrtifa Hava Savunma 72 Envanter dýÞýna çĂ˝karĂ˝lmakta.
I-HAWK XXI ABD Orta Ýrtifa Hava Savunma 48 16 batarya (8 atýÞ kontrol ünitesi, 48 adet lançer ve 175 adet MIM-23B füzesi)
Rapier FSB1 BirleĂžik KrallĂ˝k Alçak Ýrtifa Hava Savunma 78 B1X seviyesinde modernize edildi ve 840 adet Rapier Mk-IIB füzesi tedarik edildi.
ZĂ˝pkĂ˝n Kaideye Monteli Stinger Türkiye Alçak Ýrtifa Hava Savunma 32
FIM-92A/C Stinger Türkiye Alçak Ýrtifa Hava Savunma 108 Roketsan tarafĂ˝ndan Türkiye'de üretildi.
Havadan-Havaya Füzeler
AIM-120A AMRAAM ABD Orta Menzilli 176 1993 yýlýnda tedarik edilmiÞtir.
AIM-120B AMRAAM ABD Orta Menzilli 138 1997 yýlýnda tedarik edilmiÞtir.
AIM-120C-7 AMRAAM ABD Orta Menzilli 107
AIM-7E/F Sparrow ABD Orta Menzilli 367 Sadece F-4E uçaklarĂ˝ tarafĂ˝ndan kullanĂ˝lmaktadĂ˝r.envanter disina cikarildilar
AIM-9X Sidewinder ABD KĂ˝sa Menzilli 234 (+227) F-16C/D uçaklarĂ˝ tarafĂ˝ndan kullanĂ˝lmaktadĂ˝r.
AIM-9M Sidewinder ABD KĂ˝sa Menzilli 500  
AIM-9L/I Sidewinder ABD KĂ˝sa Menzilli 640  
AIM-9S Sidewinder ABD KĂ˝sa Menzilli 310  
AIM-9P3 Sidewinder ABD KĂ˝sa Menzilli 750  
Havadan-Karaya Füzeler
AGM-88B HARM ABD Anti-Radar Füze 107  
Popeye I Ýsrail Elektro-optik Güdümlü Füze 99 Sadece F-4E 2020 uçaklarĂ˝ tarafĂ˝ndan kullanĂ˝lmaktadĂ˝r.
AGM-84K SLAM-ER ABD   50 Teslimatlar bitti.
AGM-154A-1 JSOW ABD   50
AGM-154C JSOW Broach ABD   54
AGM-65G Maverick ABD IIR Güdümlü Füze 273  
AGM-65A/B Maverick ABD Elektro-optik Güdümlü Füze 500  
GBU-8/B HOBOS ABD Elektro-optik Güdümlü Mühimmat 200 Sadece F-4E uçaklarĂ˝ tarafĂ˝ndan kullanĂ˝lmaktadĂ˝r.
GBU-10/12 Paveway II ABD Lazer Güdümlü Mühimmat +1.200  
GBU-31 JDAM ABD   200
GBU-38 JDAM ABD   200
BLU-109 ABD   100
CBU-103 WCMD ABD   50
CBU-105 WCMD ABD   50
BLU-107 Durandal Fransa Pist Tahrip MühimmatĂ˝ 523  

Gelecek PlanlarĂ˝

[baĂža dön]

Uçak Ülke Rol Versiyon Adet Notlar
F-35 Lightning II ABD/Türkiye ÇokamaçlĂ˝ avcĂ˝ uçaĂ°Ă˝ F-35A 116 Türkiye Lockheed Martin ile yaptýðý anlaĂžmada 2013'den sonra F-35 lerin tamamĂ˝nĂ˝ Türkiye'de üretecek
A400M Avrupa BirliĂ°i/Türkiye Stratejik TaÞýma UçaĂ°Ă˝ A400M 10 SSM'nin yaptýðý anlaĂžmada uçaĂ°Ă˝n belirli parçalarĂ˝nĂ˝ TAI kendisi tasarlayĂ˝p üretecek.
B-737-700 AEW&C MESA ABD Erken uyarý ve kontrol - 4 2012'de 'BarýÞ Kartalý' adlý proje kapsamýnda teslim edilecek.
SOM Türkiye Seyir füzesi Havadan yere füze - 180km menzile sahip olan SOM, modernize edilmiĂž F-16 ve F-4ler için üretilecek. 
TAI HürkuĂž Türkiye EĂ°itim UcaĂ°Ă˝ TAI HürkuĂž 4 prototip Ýlk prototipler 2012'da tamamlanacak
KT-1 Güney Kore EĂ°itim UçaĂ°Ă˝ KT-1T 40+15 -
TAI Anka Türkiye ÝnsansĂ˝z Hava AracĂ˝ Anka-A ve Anka-B 10 + 30 Anka-A'nĂ˝n prototipi yapĂ˝ldĂ˝. Anka-B füzelerle donatĂ˝lacak.
MQ-1 Predator ABD Ýnsansýz Hava Aracý - 6 -
MQ-9 Reaper ABD Ýnsansýz Hava Aracý - 4 -
Uzun Menzilli Hava SavunmasĂ˝ Projesi ABD/Rusya/Çin Halk Cumhuriyeti/Ýtalya Hava Savunma SilahlarĂ˝ - 4 Batarya/16 Birimi Türkiye MIM-104, S-400, HQ-9 veya Eurosam'dan birini seçecek.
TFX Türkiye ÇokamaçlĂ˝ AvcĂ˝ UçaĂ°Ă˝ - - SSIK milli avcĂ˝ uçaĂ°Ă˝ kararĂ˝nĂ˝ 15 AralĂ˝k 2010'da aldĂ˝.TUÞAÞ'a 20 milyon dolar ve 2 yĂ˝l planlama süresi verildi.

 

Kaynak:

wikipedia.org